Presentatie-Technieken

Presentatie-Technieken
Verkopen op beurzen en tentoonstellingen

Presentatie-Technieken
(tweedaagse training)


Doelgroep
Zowel managers als medewerkers die regelmatig moeten presenteren. Dit kan zowel voor een groep klanten als voor een groep medewerkers zijn.

Visie
Heel vaak komt een goede boodschap niet over omdat de presentatietechniek onvoldoende ontwikkeld was. Dit is nadelig als men een presentatie houdt voor eigen medewerkers of voor een management team. Men 'verliest' omdat men niet goed kon presenteren. Maar ook de klant die op basis van een presentatie moet beslissen om van uw diensten of producten gebruikt te maken. Deze klant gaat af op de presentatie van de medewerker. Het is altijd een verlies aan tijd en inspanning wanneer er voor de concurrent wordt gekozen, omdat die een betere presentatie had.

De training kan op twee niveaus worden gegeven. Het zij als basistraining voor degene die zich gaan bekwamen in presenteren, hetzij als vervolgtraining waarbij het accent op de persoon van de presentator komt te liggen. Hierbij gaat het om personen die hun technieken willen bijschaven naar hun eigen persoon toe.

 

Inhoud
Dag 1
Voorbereiding voor presenteren
Omgaan met spanning
Formuleren van het doel van de presentatie
Hoe activeert men de groep?

Dag 2
Structuur van de presentatie
Van opening tot actieve sluiting
Interactief presenteren
Ingaan op vragen en het doorvertalen naar de situatie


Verkopen op beurzen en tentoonstellingen
(eendaagse training)


Doelgroep
De verkopers die zowel klanten als toekomstige klanten moeten ontvangen op een beurs of tentoonstelling. Zij worden geconfronteerd met een totaal andere werkomgeving. Daarbij hebben zij naast de rol van verkoper, ook de rol van gastheer.

Visie
Verkopers denken op beurzen alleen maar te verkopen. Deze training wordt gegeven vanuit de ogen van de klant. Deze zoekt op een beurs ondernemingen die gelijk aan hem zijn. Hij wil dat ontdekken wat hij bij zichzelf ook verwacht. Daarom is een verkoper zo belangrijk. Hij is het gezicht, de 'ankerman', van de organisatie. En dat is meer dan verkopen.

  Inhoud

Doel van de beurzen/tentoonstelling
De bezoekers van de beurzen
Wat zoeken deelnemers op beurzen?
De waarden van de organisatie
De produkten
Het zijn van 'Anker-man'
Open vragen/gesloten vragen
Cultuur van de organisatie