Nieuws


Op deze pagina vindt u de laatste ontwikkelingen van In 't Veld Management Support B.V. Deze pagina wordt eenmaal per maand vernieuwd om u op de hoogte te houden.

Eerst iets omtrent de organisatie van In 't Veld Management Support B.V.
De organisatie In 't Veld Management Support B.V. is thans gevestigd te Broek op Langedijk

Om ideeën uit de praktijk te ontwikkelen tot producten heeft In't Veld Management Support BV een aantal samenwerkingscontracten afgesloten met personen of organisaties, die een bepaalde kwaliteit van dienstverlening hebben op hoog niveau. Dit betreft vooral disciplines op gebied van personal coaching, counseling, loopbaanontwikkeling, intervisietraining en oosters management.

Nieuwe producten:

Door het aanbieden van een cursus “Pensioen in zicht “aan het personeel maakt de onderneming duidelijk dat zij betrokken wil blijven bij het personeel dat de organisatie zal gaan verlaten.

Het begrip maatschappelijk betrokken ondernemen wordt steeds vaker genoemd. Bedrijven en instellingen willen betrokken zijn bij de maatschappij. Dit betekent onder andere dat zij personeel dat met pensioen gaat de mogelijkheid geven om zich te oriënteren op de tijd na de pensionering. Hiervoor is een cursus ontwikkeld.
Een driedaagse cursus voor medewerk(st)ers die binnenkort met pensioen gaan.

Doel van de training
De deelnemers informeren omtrent de plaats van het ouder worden in de maatschappij , de vraagstukken die dit oproept en de kansen die men kan creëren en benutten. Hierbij kunnen de deelnemers hun eigen situatie beschouwen, aanpassen of iets nieuws creëren.

   

Er wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid die men heeft om een plaats te vinden binnen de economische, fysieke en sociale infrastructuur.
Men wordt als het ware een “zelfstandige” in de toekomst.
Dit betekent het doorlopen van een proces van het loslaten van het werken naar niet/anders werken.
Het onderkennen of herkennen van veranderingen die plaatsvinden als men stopt met betaald werken en zijn huidige werkplek.
Deze soms ingrijpende veranderingen kunnen plaatsvinden op geestelijk en lichamelijk vlak.
Het resultaat van de training zal zijn dat de deelnemer geleerd heeft om zijn positie te bepalen ten aanzien van zijn werk, sociale omgeving en zijn toekomst.
Er wordt geleerd zelfstandig beslissingen te nemen en op een positieve manier naar het huidige werk en de toekomst te kijken.
Daarbij gebruikmakend van de kennis en ervaring die is opgedaan in de cursus.
Dit geeft de gelegenheid om in te spelen op de wensen en verwachtingen van de deelnemers. De werkvormen zijn zowel afwisselend als interactief.

Wilt u meer weten over maatschappelijk betrokken ondernemen en hoe u daar invulling aan kunt geven stuur dan een e-mail of bel met Frans in ’t Veld.Met vriendelijke groeten, 

Frans in 't Veld