Managerstrainingen

Jong Management Support
Motivatie voor Jong Management
Persoonlijke coaching/
Training on the job

Gedrag en Communicatie voor Managers
Commercieel Verkopen
Relatie-Management
Manager-Ondernemer
Senior Manager
Tao Zen


Jong Management Support
(training en begeleiding)
(twaalfdaagse training)
Doelgroep

Dit zijn medewerkers die voor het eerst een managementtaak krijgen of zij die voor het eerst een managementpositie bekleden.

Aanpak
Het trainen en begeleiden van de managers in hun eerste jaren als managers. Dit geschiedt door middel van het gedoseerd aanreiken van kaders, alsmede het begeleiden door middel van terugkomdagen. De manager krijgt daardoor de mogelijkheid om enerzijds te leren wat van de manager verwacht wordt en anderzijds de mogelijkheid om de praktische vraagstukken te oefenen en daarna te evalueren.

Visie
Veel nieuwe managers worden 'in het diepe' gegooid. Dit betekent dat zij zichzelf moeten redden. Dit betekent dat zij het gedrag zullen afkijken van andere managers. Zij kopiŽren het gedrag. Daarbij worden ook verkeerde gedragingen overgenomen. Deze training geeft hen kaders om hun eigen optreden te formuleren, corrigeren en/ of over te dragen. Zij creŽren dan een eigen managementstijl.

  Inhoud

A. Analyse van de functie

Wat wordt er van de manager verwacht?
Waar komen de accenten te liggen?
Welke capaciteiten dient de manager te bezitten?

B. Assessment van de nieuwe manager
Wat is zijn/haar sterkte?
Wat is zijn/haar zwakte?
Waar dient men aan te werken?

C. Support bestaande uit
Begeleiding: eerste vier weken een halve dag per week
2 tot 12 maanden een dag per maand
Totaal 12 dagen

Gedurende dit support worden de volgende onderwerpen behandeld:
Eerste 4 weken:
- Inlezen in organisatie
- Onderkennen van de verschillende normen van management
- Organisatie-cultuur en structuur

In de maanden erna worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Omgaan met andere afdelingen
- Overlegstructuren
- Omgaan met de medewerkers van de afdeling
- Communicatie
- Werkoverleg
- Presentatietechniek
- Werving en selectie
- Afdelingsplannen
- Functionerings/beoordelingsgesprekken
- Gedrag en managementstijl

D. Terugkoppeling naar de opdrachtgever
Gemiddeld een maal per kwartaal wordt er teruggekoppeld met de opdrachtgever van betrokkene of zo nodig vaker.

E. Vraagbaakfunctie voor de operationele vraagstukken die zich het eerste jaar voordoen
Gedurende de terugkomdagen krijgt de nieuwe manager de kans om de vraagstukken waarmee hij geconfronteerd wordt gedurende zijn functioneren opgelost te krijgen. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid om gebruik te maken van de vraagbaakfunctie van de trainer. De jonge manager heeft daardoor de mogelijkheid om stoom af te blazen en krijgt niet het gevoel in het diepe geworpen te zijn.

Motivatie voor Jong Management
(tweedaagse training)


Doelgroep
Dit zijn de medewerkers die de eerste keer zijn doorgedrongen tot het management als teamleider of unit-manager. Meestal geven zij leiding aan een paar medewerkers.

Aanpak
Juist omdat het medewerkers betreft die vaak een rol van meewerkend voorman hebben, wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan de managementtaken. Deze zijn als het ware ondergeschikt. Hierdoor ontstaat een sfeer van enerzijds collega, anderzijds baas.

Visie
Jonge medewerkers die voor het eerst boven de groep worden gesteld, worden geconfronteerd met de groep. De groep blijft de manager als gelijke zien. Het resultaat hiervan is dat de groep zich verraden voelt als de manager ten einde raad op zijn strepen gaat staan.
Door het geven van de eerste kaders kan hij zich de eerste tijd ontwikkelen tot manager. Dit voorkomt dat de medewerker faalt in zijn managementtaken.

  Inhoud

Dag 1
Interne communicatie
Waar moeten zij op letten?
Non-verbaal gedrag
Hoe te communiceren?

Kennis, kunde en mentaliteit
Waarop medewerkers sturen/ondersteunen en hoe hierop de managementstijl aan te passen.

Dag 2
Zelfbeeld van de medewerker
Waarom werkt hij?
Hoe kijkt hij naar zijn functie?
Is hij positief in zijn ontwikkeling?

Presenteren
Hoe presenteer je als manager?
Waar op letten?
Welke technieken?

Persoonlijke coaching/
Training on the job
(8 sessies van 2Ĺ tot 4 uur)

Doelgroep
De managers die zich onvoldoende inleven in de taak van manager. Zij zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat manager zijn meer is dan alleen maar uitvoering geven aan operationele processen. Zij blijven meewerkend voorman, omdat zij het 'politieke' gevoel missen om beslissingen voor te bereiden, samen te werken met collega's en bijeenkomsten te gebruiken als plaats voor het uitproberen van nieuwe ideeŽn en ontwikkelingen.

Visie
Veel jonge mensen richten zich bij hun eerste baan als leidinggevende\manager sterk op de taakinhoudelijk kant van de functie. Daarbij verliest men uit het oog dat er van hen meer wordt verlangd. Zij moeten standpunten innemen en durven te verdedigen. Maar ook beslissingen voor bewerken zodat zij het akkoord halen. Men realiseert zich onvoldoende het 'krachtenspel' dat in een managementteam aanwezig is. Door een begeleiding worden zij hier op attent gemaakt en geoefend om gebruik te maken van het krachtenspel binnen de organisatie.

  Inhoud

Sessie 1

De krachten, die invloed uitoefenen op een organisatie?
De krachten in de organisatie
Het organogram van de afdeling
De 'match' van krachten en organogram

Sessie 2
Het mensbeeld van de manager
De functies op zijn afdeling
De fasen in de functies
Hoe deze fasen te gebruiken

Sessie 3
PLevensloop van een onderneming
"Communicatie-model NSC"
Eigen gedrag en communicatie

Sessie 4
De "Piramide van Maslow"
Hoe is deze ten opzichte van de functies op zijn afdeling?
Extrinsieke/intrinsieke waarden op zijn afdeling
Kenmerken van motivatie

Sessie 5
Operationele plan van zijn afdeling
De "SWOT-analyse"
Het actieplan

Sessie 6
Uitwerkingen van het actieplan
De tijdtabel
Het persoonlijk actieplan
Wie zijn hiervoor noodzakelijk

Sessie 7
Gedrag en communicatie
De levensfasen van de onderneming
Welke managementstijl hoort bij welke levensfase van de afdeling?
Het communicatieproces
Het "S-O-R model"
Het "S-O-R model" in samenhang met het "NSC model"

Sessie 8
Zelf management
Waaraan werken als manager?
Waar op letten?
Opzetten van een actieplan
Informeren van de manager/controleur

Gedrag en Communicatie voor Managers
(tweedaagse training)


Doelgroep
Dit zijn de managers en leidinggevenden die gedurende de veranderingen een sturende werking hebben. Van hen gaat een voorbeeldfunctie uit. Het is daarom nodig dat zij zich bewust zijn van hun eigen wijze manier van communiceren en gedragen.

Visie
Het gedrag en de communicatie van managers heeft invloed op de omgeving van deze managers. Vaak zijn zij zich niet van hun invloed bewust en gebeuren er dingen die zij niet hadden voorzien of liever niet hadden laten gebeuren. Ook bij het feit dat zij een voorbeeld in het gedrag en de communicatie voor hun ondergeschikten zijn, staan maar weinigen stil. Deze training geeft inzicht in de verschillende facetten van deze twee belangrijke onderwerpen.

Net als Organisatie en Management is de training erop gericht om gemeenschappelijke kaders van de managers/leidinggevenden te creŽren. Dit is noodzakelijk, omdat juist door het hebben van gemeenschappelijke kaders er onderling een betere afstemming kan plaats vinden omtrent vraagstukken/projecten, die men tegenkomt in de dagelijkse praktijk en waarover/waarvoor men informatie nodig heeft vanuit de organisatie. Dit is weer noodzakelijk, omdat men als managers/leidinggevenden andere vormen van gedrag en communicatie moet gaan ontwikkelen en uitdragen. Juist de gemeenschappelijke trainingen geven zo een gevoel van samenhorigheid en de kans om een onderdeel te mogen zijn van nieuwe structuren en systemen.

 

Inhoud

Dag 1

Wat is communicatie?
Drie hoofdvormen van communicatie
De verborgen boodschap
Waarom is communicatie noodzakelijk?
Gedrag
Verklaringsmodellen voor gedrag

Dag 2
Andere factoren die invloed hebben op gedrag
Oorzaken, gevolgen en verschillende typen van stress
Stress en de schijnoplossingen
Communicatie en menselijke gedrag
Soorten argumentaties

Commercieel Verkopen
(handboek en driedaagse training)


Doelgroep
Dit zijn de managers die belast worden met commerciŽle of marktgerichte activiteiten.

Aanpak
De manager werkt met een handboek. Dit handboek behandelt het gehele commerciŽle proces van prospect tot relatie. Het handboek bestaat uit zes sessies. Elke sessie behandelt een afgesloten onderwerp.

Visie
Veel medewerkers hebben een bepaalde vorm van verkooptraining gehad. Een aantal heeft echter nooit een training gehad. De manager wordt geleerd om via de sessies het commerciŽle proces gestructureerd over te brengen op de medewerkers. Hij/zij leert hen, hoe men de organisatie naar buiten presenteert en wat er gedaan moet worden om succesvol te zijn en te blijven. Hierdoor ontstaan kaders waarmee men elkaar kan helpen om gesprekken bij de klanten voor te bereiden en daarna te evalueren. De manager kan op onderdelen medewerkers corrigeren.
Daarnaast leert een manager zichzelf om een aantal vaardigheden weer te beheersen. Bijvoorbeeld:
- het leren presenteren voor de groep,
- het omgaan met een tijdtabel,
- een groep aansturen,
- het afspraken te maken omtrent het commerciŽle proces. De manager controleert daarna de dagelijkse praktijk.

  De sessies zijn

1. De voorbereiding
Hierin wordt behandeld wat men binnen de organisatie moet doen alvorens naar de klant te gaan.
Het inschatten van het gedrag van de klant
Het inspelen op het gedrag van de klant.

2. De presentatie van de medewerker naar de klant toe. Hoe presenteert men zich?
Hoe om te gaan met vragen als:
Waarom zal ik als klant voor uw organisatie kiezen?
Het zoeken naar de werkelijke reden van de klant
waarom hij U uitnodigt. Kopen is voor 85% gunnen.

3. Het presenteren van de oplossing
Waarop letten bij het presenteren of uitleggen van een offerte.
Geen wij-vorm maar u-vorm.
Wat zijn de kenmerken van een goede presentatie?

4. De Prijs en bezwaren
Hoe ga je om met de prijs?
Hoe kun je voorkomen dat het gesprek vastloopt?
Is het altijd de prijs? (slechts 15% is de prijs)

5. De nazorg
Wat is belangrijk aan de nazorg?
Hoe haal je hier voordelen uit?
Welke vragen moeten zeker beantwoord worden?

6. Het relatiebeheer
Hoe ontwikkelt men relatiebeheer?
Welke onvolkomenheden worden er gemaakt?
Wie is verantwoordelijk voor relatiebeheer?

Relatie-Management
(tweedaagse training)


Doelgroep

De managers die zich in de organisatie bezig houden met de relaties van de onderneming. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor de presentatie van de organisatie in de markt. Daarnaast dienen zij de bestaande relaties te verstevigen en te bevestigen.

Visie
Te vaak is het relatiebeheer ongestructureerd en reageert men op incidenten. Een goed relatiebeheer geeft de gehele onderneming de kans om zich op een juiste manier te presenteren naar de relaties toe. Door een juiste organisatorische invulling krijgt elke klant de juiste aandacht en voorkomt men verloop van klanten. Ook verstoringen van de relatie kunnen worden opgevangen met een juist relatiebeheer. Maar bovenal een goede relatie is meer dan alleen maar een klant.
  Inhoud

Dag 1

(On)vriendelijk relatiegedrag
Aspecten van de cultuur
Gedrag en communicatie
Waarden van de organisatie
Cultuur versus relatie-management

Dag 2
Uitingen van de bedrijfscultuur
Organisatie-fase van het bedrijf
Activiteitenplanning
Klantenpiramide
De relatie-manager
Meerwaarde van het relatie-management

Manager-Ondernemer
(vijf sessies van vier uur)


Doelgroep
De managers die een eigen business unit leiden, een eigen kantoor leiden of verantwoordelijk zijn voor een zelfstandige dochter-onderneming.

Visie
De managers die verantwoordelijk zijn voor een eigen business unit, kantoor of afdeling dienen als extra ondernemers-kwaliteiten te hebben. Zij moeten op een andere wijze leiding geven dan degene die binnen een hoofdkantoor werken. Door deze sessies worden zij gewezen op die andere kwaliteiten en de mogelijkheden hoe men deze kan ontwikkelen.
  Inhoud

Sessie 1

Van idee tot werkelijkheid
Waarom koos men u?
Leiderschapsstijlen
Welke cultuur wordt er ontwikkeld?

Sessie 2
Uw investeringen
Hoe wordt u financieel 'afgerekend'?
Wat zijn uw succesfactoren?
Wanneer bent u succesvol?

Sessie 3
Samenstelling van personeel
Uw eigen kennis en kunde
Welke mensen heeft u nodig?
Welke beloning geeft u aan medewerkers?
De diverse functies

Sessie 4
Welke mensen kunnen u helpen?
Wie wilt u als raadgevers?
Waar leert u zelf bij?
Welke inbreng heeft u nodig voor uw zaak?
Wat verwacht u van banken, accountants, collegae?

Sessie 5
Omzet/winst
Kritische prestatie-factoren
Doel van financieel informatie management
Hoe controleert U de business?
De Balanced Score Card.

Senior-Manager
(drie dagen)


Doelgroep
De manager die al enige tijd een filiaal leidt. Hij/zij heeft door de dagelijkse gang van zaken vaak onvoldoende tijd om zich te realiseren dat in het tactisch operationeel gedeelte ook taken voor hem zijn weggelegd. Taken die te maken hebben met de organisatie, de dienstverlening en de medewerkers.
Door deze training wordt in een drietal dagen een aantal zaken opnieuw van kaders voorzien en aan de dagelijkse praktijk worden getoetst.

Onderwerpen

De onderneming
De deelnemer leert:
De krachten te benoemen die van invloed zijn op de onderneming. Daarbij wordt aangegeven waar hij als manager op moet letten en welke acties er van hem verwacht worden.
De fase te herkennen waarin zijn onderneming zich bevindt en wat hiervan de gevolgen zijn. 
De verschillende stijlen van leidinggeven alsmede de noodzaak om zo leiding te geven

De klanten
De deelnemer leert :
Invulling te geven aan de wensen van de klant.
Deze wensen te onderkennen en via de dienstverlening hier op in te spelen.
Hij weet hoe hij het gedrag en de communicatie van de klant en van zichzelf op elkaar moet afstemmen.

De cultuur van de onderneming
De deelnemer leert:
Inzicht te krijgen in de cultuur. 
Welke elementen aanwezig zijn en hoe die zich profileren in zijn organisatie.
Aan te geven in hoeverre zijn klanten hiervoor gevoelig zijn. Op deze manier kan hij zijn dienstverlening optimaliseren.

Het personeel
De deelnemer leert:
De functie te beschrijven en op welke manier deze dient te worden ingevuld
De motivatie- en demotivatiefactoren te herkennen en er op in te spelen
De wijze waarop functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken dienen plaats te vinden.

Alle onderwerpen hebben tot doel dat u gemakkelijk en snel, als manager weer de dienstverlening kunt stroomlijnen. 

Het uiteindelijk resultaat zal zijn:
De juiste stijl van leidinggeven
Duidelijkheid in gedrag en communicatie
Het juiste personeel
Meer tevreden klanten

  Inhoud

Dag 1:
09.00 uur Opening
Welkom
Doel van de training: 
inzicht in de processen van dienstverlening
Voorstellen

09.15 uur Voorstellen deelnemers
Wat verwachten zij van de training

09.20 uur De drie omgevingen van de onderneming: 
de maatschappelijke omgeving
de directe omgeving
de interne omgeving

09.25 uur Maatschappelijke omgeving
De maatschappelijke omgeving heeft vier krachtenvelden:
De technische krachten
Economische krachten
Socio-culturele krachten
Politiek-legale krachten

09.45 uur Benoem de krachten voor uw eigen omgeving.
Hoe hebben die invloed op uw bedrijf?

10.00 uur Koffiepauze

10.30 uur Presentatie door de deelnemers 
Antwoorden op het bord.

11.00 uur De directe omgeving
De onderneming moet reageren op de krachten van buitenaf Dit gebeurd door de vier middelen die men heeft. Te weten: 
Bronnen: Arbeid
Kapitaal
Kennis
Structuur: Hoe ziet uw organisatie eruit?
Cultuur: Welke cultuur heerst er bij u?
Mensbeeld Hoe kijkt u tegen de mens aan?

11.15 uur Test mensbeeld 
Invullen van 40 vragen

11.25 uur Uitleg van de mensbeelden

11.30 uur De fasen van de organisatie:
Elke onderneming kent drie fasen: Pioniersfase
Differentiatiefase
Integratiefase

11.45 uur In welke fase is uw onderneming?
Oefening aan de hand van onderwerpen

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Uw organisatie is gedefinieerd. 
U wekt in de organisatie.
Uw organisatie verleent diensten aan de markt.
Hoe ziet die markt eruit? Hoe omschrijft u de klant? Nu en in de toekomst?

14.00 uur Wat verwacht de klant van u?
14.05 uur Oefening: Klant (on)vriendelijk gedrag.
15.00 uur Theepauze

15.30 uur Op welk manier kunt u invulling geven aan de wensen van de klant?
Oefening: aandacht
Initiatief
Meedenken

15.45 uur Presentatie uitkomsten 

16.15 uur Dagresultaten met leermomenten:
Wat is uw organisatie
De drie omgevingen
De vier velden
De middelen in de directe omgeving
Het mensbeeld
De fasen van uw organisatie
Het klantengedrag
Hoe kunt u invulling geven aan het klantgedrag.
Wat waren uw leermomenten?

17.00 uur Afsluiten 

Dag 2
09.00 uur Welkom
Terugblik op de eerste dag
Beantwoorden van vragen

09.15 uur Gedrag en communicatie
Uitleg van het gedrag
Maken van de gedrag test vragen

09.30 uur Uitleg van de gedragtypen
10.00 uur Koffiepauze
10.30 uur Wie bent u-zelf?

11.00 uur Verschillende stijlen van management.
Sponsor-mentor-coach

11.30 uur Fasen van de organisatie versus managementstijl
Managementstijl versus begeleiding van medewerkers
Managementstijl versus mensbeeld

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Cultuur van de organisatie
Wat is cultuur
Welke elementen bevat cultuur en welke zijn zichtbaar

14.00 uur Welke elementen van cultuur spelen bij u een hoofdzaak?
Bent u trots op uw organisatie? Logo? Producten?
Herkent de klant dat?
Herkent uw medewerker dit?

14.30 uur Waaraan moet een goede medewerker voldoen om de
klant het juiste gevoel te geven?

15.00 uur Theepauze

15.30 uur De toegevoegde waarde van uw bedrijf.
De plaats in het productieproces/dienstverlening
De kengetallen van de afdeling/bedrijf
Omgaan met de succesfactoren

16.00 uur Presentatie van de kengetallen/succesfactoren.

16.30 uur Dagresultaten met leermomenten: 
Gedrag en communicatie
Verschillende stijlen van leiding geven
Cultuur van de organistaie
Toegevoegde waarde van uw bedrijf/filiaal

17.00 uur Einde 

Dag 3
09.00 uur Welkom
evaluatie van de vorige dag
beantwoorden van vragen

09.15 uur Personeel
Prestatievelden van het personeel
Omschrijf waaraan uw personeel moet voldoen?

09.30 uur Presentatie
10.00 uur Koffiepauze

10.30 uur Werving/selectie van personeel afhankelijk van de functie.
Wat is de functie? Welke fasen kent een functie?

10.45 uur Oefening met de deelnemers
In deze oefening dienen: Cultuur/fase van de rganisatie/managementstijl
Communicatie en toegevoegde waarde naar voren te komen

12.00 uur Motivatie/demotivatiefactoren in de onderneming

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Piramide van Maslow
Herkenning van de motivatiefatoren en de wijze waarmee je er binnen
het bedrijf mee omgaat

14.30 uur Functioneringsgesprekken
Doel en werkwijze van een functioneringsgesprek
Waar zit de meerwaarde voor de manager

15.00 uur Theepauze

15.30 uur Beoordelingsgesprekken
Hoe behoudt je de juiste mensen.
Afgezet tegen de organisatie,de klanten/de cultuur

16.15 uur Dagresultaten met leermomenten
Het personeel
Werving en selectiemethodieken
Motivatie/demotivatiefactoren
Piramide van Maslow
Fundctioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken

16.45 uur Afronding van de training
Voldeed de training aan de verwachting?
Invullen van de evaluatieformulieren

17.15 uur Einde

Tao Zen
De empowerment van de manager.


Doelgroep
De managers

Methodiek
leren omgaan met tijd, snelheid en verandering. De tegenwoordige tijd wordt gekenmerkt doordat ontwikkelingen en veranderingen steeds sneller gaan. 
Hierdoor wordt er steeds meer een beroep gedaan op de manager die als gevolg daarvan zijn aandacht moet verdelen over steeds meer zaken. Lukt dit niet of maar gedeeltelijk dan heeft men veel energie nodig om de fouten te herstellen. Dit gaat weer ten koste van de aandacht voor andere zaken in het operationele proces. Dit betekent dat een manager steeds meer zichzelf moet ontwikkelen om als centraal punt te kunnen blijven functioneren. Hij dient in gedrag en communicatie in evenwicht te zijn.
Juist de evenwichtige manager weet zijn krachten uitstekend in te zetten.

OVD en In 't Veld Management Support B.V. hebben een training ontwikkeld waarbij aandacht wordt besteed aan de manager als functionaris en als persoon.
De deelnemer wordt meegenomen naar de oosterse cultuur waar al eeuwenlang wordt onderwezen op welke wijze men zijn krachten optimaal in dienst kan stellen van het doel.

Deze oosterse zienswijze leert de deelnemer zijn eigen vaardigheden te verrijken en geeft hem meer gereedschap om het manager zijn te optimaliseren. Dit om via een andere wijze gebruik te maken van middelen en methoden. Dit kan plaats, tijd en persoonsgebonden zijn.

Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat om anders tegen vraagstukken aan te kijken, te interpreteren en op te lossen. Hij leert daarbij om vanuit een overzicht te handelen en de krachten daarbij optimaal te verdelen. Dit komt de efficiency en effectiviteit van de afdeling ten goede.
De manager die de voordelen ervaart van zijn verrijkte manier van denken en werken kan deze verrijking vasthouden door de beoefening van Tao-zen.
  Inhoud

De cursus bestaat uit zes sessies van 2.5 uur.
Deze sessies worden op een ochtend gegeven, zodat men rond het middaguur zijn eigen taken weer kan hervatten.
De sessies bestaan uit:

Sessie 1 De kracht in de natuur
Kenmerken hierin zijn: 
De kracht van de onpartijdige steun
De kracht in de subtiele macht
De weg van de natuur
De paradox overwinnen

Sessie 2 Kracht vanuit bewustzijn 
(in plaats van patronen)
Kenmerken hierin zijn: 
Het middelpunt vasthouden
Niet wedijverende waarden
Vereenzelving uitbreiden
De kunst van overleven
Macht zonder drijfveer

Sessie 3 Kracht in projectie
Kenmerken hierin zijn: 
Innerlijke harmonie
Zelfbeheersing
De kracht in subtiele kracht
De kracht van minder nodig hebben
De kracht van niet profileren

Sessie 4 Kracht in leiderschap
Kenmerken hierin zijn: 
Eenheid in leiderschap
Het middelpunt cultiveren
De positie handhaven
Niet agressieve kracht
Het juiste perspectief

Sessie 5 Kracht in organisatie
Kenmerken hierin zijn: 
Escalatie opheffen
De leider leiden
Het overwicht verhullen
Onafhankelijkheid verwezenlijken

Sessie 6 Kracht in non interventie
Kenmerken hierin zijn: 
De weg van niet ingrijpen
De grenzen van specialisatie
De kunst van niet-handelen
De kracht van niet-wedijveren
Het pad van de minste weerstand
Onnatuurlijk gezag 
Zelfvernietigend leiderschap
De cursus kent een maximale deelname van 10 deelnemers per sessie