Management en Organisatie


Management en Organisatie
(driedaagse training)
Doelgroep

Dit zijn de managers die belast worden met de uitvoering van veranderingsprocessen. Zij leren inzicht te krijgen in 'waarom organisaties veranderen en wat hun taak daarin is.'

Visie
Veel managers zijn vanaf de werkvloer bevorderd. Zij hebben zich weinig tot geen managementbekwaamheden eigen gemaakt. Vaak handelen zij intu´tief. Dit is een eigentijds proces. Om een veranderingsproces te communiceren met de medewerkers, ontbreekt het de managers aan de kaders. Juist deze training geeft de managers de kaders om zaken over te brengen en het juiste managementgedrag te ontwikkelen.

  Inhoud
Dag 1
Omgeving van de organisatie.
Welke factoren hebben invloed op de organisatie?
De fasen van een organisatie.
Elk bedrijf verandert en komt daardoor in een andere fase.
Hoe herken ik deze fasen?
De verschillende vormen van leidinggeven.
Het strategisch/tactisch/operationeel werken.
Wat is voor de manager van belang en wat behoort niet tot zijn competentie?

Dag 2
Waar staat de afdeling in het produktieproces?
De toegevoegde waarde van zijn afdeling in de organisatie
Welke middelen staan hem ten dienste en hoe deze te gebruiken?
Welke functies heeft hij op zijn afdeling?
Hoe is zijn gedrag naar zijn medewerkers toe?
Denkt hij bottom-up of top-down?
Wat zijn hiervan de consequenties in processen?

Dag 3
Piramide van behoeften
Hoe kan/moet de manager communiceren?
Hoe kan/moet de manager motiveren?
Wat zijn de kenmerken van motivatie?
Wat zijn demotivatie-factoren?
Hoe kan hij de afdelingsdoelstellingen halen?
Wat wordt er van de medewerkers verwacht?