Manager-Coach I/II

Manager-Coach I
Manager-Coach II

Manager-Coach I
(handboek en driedaagse training)
Doelgroep

Dit zijn de managers die veranderingen willen/moeten doorvoeren op de afdeling. Er is een succesvolle methodiek ontwikkeld om deze doorvoering zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. De medewerkers krijgen van de manager steeds een bepaalde hoeveelheid leerstof die zij om moeten zetten in de praktijk van alledag. Daarna controleert de manager zijn medewerkers of het geleerde ook in de praktijk wordt doorgevoerd.

Werkwijze
De samenstelling van het handboek komt tot stand door middel van de prestatie-indicatoren die genoemd zijn in het afdelingsplan.
Het handboek bestaat uit zes sessies die elke keer een compleet onderwerp behandelen. Dit geschiedt door middel van discussie, panel en rollenspellen. Het geheel wordt ondersteund door middel van audiovisuele apparatuur.

  Inhoud

Sessie 1: De markt en de klant

Hoe ziet de markt eruit?
Wat verwacht een klant van een bedrijf?
Hoe kunt U daar een rol bij spelen?

Sessie 2: De organisatie en de klant
Wie zijn onze klanten?
Welke activiteiten onderneemt de organisatie?
Hoe in te spelen op de vragen van de klant?

Sessie 3: Gedrag en communicatie
Wat zijn lastige klanten?
Wat zijn makkelijke klanten?
Hoe speelt men hier op in?

Sessie 4: Administratie en omgaan met klachten
Waarom is de administratie belangrijk?
Wat maakt de administratie zo lastig?
Wat is een klacht?
Hoe gaat men om met klachten?

Sessie 5: Intern verkopen/omgaan met andere afdelingen
Wie werken er op andere afdelingen?
Waarom zijn zij belangrijk?
Presenteren van de eigen organisatie

Sessie 6: Hoe nu verder met het geleerde?
Blijvend toepassen van de stof in de dagelijkse praktijk.


Manager-Coach II
(driedaagse training)


Doelgroep

Dit zijn de managers die de veranderingen willen/moeten doorvoeren bij een afdeling met een buitendienst. De medewerkers krijgen ook hier steeds een bepaalde hoeveelheid stof die zij moeten omzetten naar de situatie bij de klant. De manager controleert of het geleerde in het vervolg ook in praktijk wordt gebracht.

Werkwijze
De samenstelling van het handboek komt tot stand door middel van de prestatie indicatoren die genoemd zijn in het afdelingsplan. Het handboek bestaat uit zes sessies die steeds een compleet onderwerp behandelen. Dit geschiedt door middel van discussie, panel en rollenspellen. Het geheel wordt ondersteund door middel van audiovisuele apparatuur.

Visie
Elk gedrag/werkwijze is veranderbaar. Het dient echter gestructureerd te geschieden, waardoor het de kans krijgt om te beklijven in de organisatie. Door de methodiek van sessies ontstaat een langdurig proces waarin steeds stapje voor stapje het gewenste gedrag wordt aangeleerd en gecontroleerd.

De manager als leidinggevende wordt de vaardigheden (weer) geleerd van:
- het overbrengen van de leerstof op de medewerkers
- een juiste wijze van presenteren
- het omgaan met de groep
- het leiden van discussie en panel
- het omgaan met tijd en audiovisuele apparatuur

Het voordeel hiervan is dat het proces geheel door de groep wordt ondergaan. Het is dus door en voor de afdeling. Hierdoor ontstaat een grotere verbondenheid om het geleerde ook toe te passen in andere situaties. De manager controleert of het geleerde ook in de praktijk wordt toegepast. De waarnemer zorgt voor ondersteuning en controle van de manager.

  Inhoud

Sessie 1: Werkzaamheden bij de klant

Presenteren van uw bedrijf bij de klant.
Herkennen van koopsignalen.
Omgaan met lastige opmerkingen.

Sessie 2: Houding en gedrag
De eerste indruk bij de klant
Moeilijke praktijksituaties

Sessie 3: Dienstverlening
Het maken van afspraken.
De bereikbaarheid en aanspreekbaarheid
De controle van de tevredenheid

Sessie 4: Meer verkoop
Het herkennen van meerverkoop
Het presenteren van de meerverkoop
Het omgaan met bezwaren

Sessie 5: Onderneem het maar
Zou je jezelf aannemen als medewerker?
Eigen ondernemer zijn
Onderkennen van signalen uit de markt

Sessie 6: Hoe nu verder?
In praktijk brengen van het geleerde
Eigen vervolg sessies
Hoe kunnen we samenwerken om het nog beter te doen?